Vissir þú?

Meðal markmiða EIMS er að vekja athygli á mikilvægi náttúruauðlinda Norðausturlands. Jarðhitinn eykur lífsgæði íbúa og í honum búa tækifæri til góðra verka. Vissir þú að jarðhitinn sparar heimilum á NA-landi 8 milljarða á ári í húshitunarkostnað? 

Jarðhitinn á NA-landi er mikilvæg náttúruauðlind sem hefur aukið lífsgæði íbúa verulega. Má þar nefna húshitun, rafmagnsframleiðslu og forsenda fjölbreyttrar atvinnustarfsemi. Jarðhitinn, eins og flestar aðrar auðlindir, er ekki óendanlegar og því ber að gæta þess að nálgast alla nýtingu með skynsemi og sjálfbærni í huga. Gæta þarf þess að ganga ekki svo á gæðin að þau klárist eða verði fyrir varanlegum skaða. EIMUR hefur það hlutverk að vekja athygli á þessum gæðum gagnvart öllum. Til að svo megi vera hefur EIMUR m.a. safnað upplýsingum um jarðhitann og nýtingu hans og hyggst koma þeim upplýsingum á framfæri með áhugaverðum og fræðandi hætti. Upplýsingar hafa komið frá samstarfsaðilum EIMS auk þess sem háskólanemar hafa verið ráðnir í tímabundin verkefni sem felast í öflun gagna og kortlagningu auðlindarinnar. Einnig tekur EIMUR þátt í stóru kortlagningarverkefni, eða innviðagreiningu, á NA-landi í samstarfi við atvinnuþróunarfélögin á svæðinu. Um það verkefni er fjallað sérstaklega á heimasíðu EIMS. 

Framkvæmd:

Áhugaverðum punktum um mikilvægi jarðhitans hefur verið safnað saman og verður þeim komið á framfæri í fjölmiðlum til áramóta með fororðinu: "Vissir þú...?". Auglýsingar munu birtast í sjónvarpi, í prentmiðlum og NA-landi og á samfélagsmiðlum þar sem vakin er athygli á þessum málum sem og starfsemi EIMS.